دفتر امام جمعه شهرستان زاوه

پایگاه اطلاع رسانی

۶۷ مطلب توسط «دفتر امام جمعه شهرستان زاوه» ثبت شده است

برگزاری مراسم جشن عروسی سالم وبدون موسیقی بایدنهادینه شود

به منظور نهادینه کردن سنت حسنه برگزاری مراسم جشن عروسی سالم وبدون موسیقی  اعضاء ستادنماز جمعه و کانون مداحان  با همراهی امام جمعه محتر م شهرستان  درمراسم عروسی روستای صفی آباد شرکت کردند.

این مراسم با اقامه نماز جماعت مغرب وعشاء شروع وبعداز نماز دونفراز مداحان کانون  مدیحه سرایی نموده و درادامه شرکت کنندگان از سخنرانی امام جمعه محترم بهره مندشدند.

خلاصه سخنان ایشان:

اسلام به شادبودن  و شادکردن مومن سفارش زیادی کرده است

شادی و نشاطی که به قیمت مسخره کردن،متلک گفتن،لطیفه خارج از نزاکت باشد نه تنهاشادی حقیقی نیست بلکه معصیت است

استفاده از موسیقی لهوی وحرام،رقاصی درمراسم عروسی به بهانه شادبودن  یکی از ناهنجاریها و منکرات است که بایدباآن مقابله کرد.

برگزاری مراسم جشن عروسی با مدیحه سرایی وسلام و صلوات سنت حسنه است

مهرالسنه حضرت زهرا (س)پانصددرهم بوده که به قیمت امروزی می شود 12تا15 میلیون تومان پس چرا مهریه دختران امروزی جامعه خلاف این است.

جهیزیه سنگین نه تنها خوشبختی نمی آورد بلکه منجربه دعوا وناراحتی درجهت نگه داری از آنها توسط زوجین خواهدبود

روستای صفی آباد بایدبا همکاری روحانیون این روستا به قطب فرهنگی تبدیل شود ومراسم عروسی امشب الگویی برای بقیه جوانان درسطح شهرستان است۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دفتر امام جمعه شهرستان زاوه

حضوردرجمع دانش آموزان مدرسه حاج آخوندملاعباس

حضورحجه الاسلام و المسلمین مصطفویان امام جمعه شهرستان درجمع دانش اموزان مدرسه شبانه روزی حاج آخوندملاعباس درروستای کاریزک ناگهانی همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء وانجام پرسش و پاسخ  پیرامون احکام فقهی و مسائل سیاسی همچون وظایف شورای نگهبان،مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس و چندتذکرکلیدی پیرامون  لزوم تعلیم آداب اسلامی همچون آداب معاشرت،آداب دوست یابی،آداب سخن گفتن،آداب نشستن خوردن خوابیدن وبیان چندفضیلت از مرحوم حاج آخوندملاعباس تربتی.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دفتر امام جمعه شهرستان زاوه

ساماندهی مراسم عروسی یکی از کارهای فرهنگی است

امام جمعه شهرستان درجمع مردم صفی آباد بعداز اقامه نماز ظهرو عصر به دونکته مهم اشاره کردند:

نکته اول: اهتمام معتمدین وروحانیون و فضلای این روستا درجهت تبدیل این روستا به قطب فرهنگی والگویی شدن برای تمام سطح شهرستان
به اذعان تمام مردم و مسئولین یکی از منکرات و ناهنجاریهای شهرستان، برگزاری مراسم جشن عروسی ناسالم و سرتاسرمعصیت با اسراف و تبذیر فراوان است که اگرتمام معتمدین این روستا بامدیریت فضلاوروحانیون که دراقصی نقاط کشور به عنوان محصل،استادحوزه،امام جمعه،شاغل درحال فعالیت هستند با تعامل یکدیگر برای ساماندهی این مراسم به سمت اسلامی کردن ودرعین حال شادو بانشاط بودن قدم بردارندومرام نامه ای تنظیم نمایندکه تمام مردم به ان پایبندباشند،می توانند این روستارا به قطب فرهنگی تبدیل نمایند.
🌷نکته دوم: درموضوع انتخابات به کاندیداهایی به روستاها رفت وامدمی کنند ودرجلسات خانگی ودرجمع مردم وعده های دروغین  می دهند ویا رقبای خودرا تخریب می کنندوهمچنین درموضوع فتنه 88 ساکتندویا محکوم نمی کنند به هیچ عنوان اعتمادنکنیدچراکه این افرادصلاحیت نماینده مجلس بودن راندارد.به فردی که انقلابی،متدین،صالح،معتقدبه ارمانهای نظام ورهبری باشد با مشورت وانتخاب صحیح رأی بدهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دفتر امام جمعه شهرستان زاوه

کسب مهارت زندگی برهر زوجینی لازم است

حضورحجه الاسلام والمسلمین مصطفویان امام جمعه شهرستان درجمع زوجهای جوان درمحل کمیته امدادحضرت امام(ره)وایرادسخنرانی پیرامون مهارتهای زندگی🌸🌸
🌺خلاصه مطالب مطرح شده دراین جلسه:
🌷زن و شوهرمکمل هم و یک روح دردوبدن به منظورسکون وآرامش برای یکدیگر خلق شده اند.
🌷زن بایدکانون محبت و مهربانی و مایه آرامش مرددرتلاطم مشکلات باشد
🌷ارضای غریزه جنسی یکدیگربه طورمطلوب و اسلامی یکی از ارکان زندگی مستحکم است
🌷لطافت و ظرافت زن بایدموردتوجه مردقراربگیردتاکارسنگین و خارج از عهده اوانجام ندهد.
🌷دراسلام زن سالاری و مردسالاری نیست بلکه خانواده سالاری موردنظراست
🌷آرایش و عشوه و نازآوردن زن فقطبایددرچهارچوب شرع ودرمحیط منزل باشدوخارج از محیط زندگی ممنوع است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دفتر امام جمعه شهرستان زاوه

خلاصه خطبه های نمازجمعه شهرستان زاوه 2بهمن 94


حجه الاسلام و المسلمین مصطفویان درخطبه اول این هفته درادامه بحث فلاح و رستگاری ازمنظر قران و عترت دراین هفته به نکات زیراشاره کردند

طبق نص صریح قران ایمان واقعی،خضوع درنماز،اعراض از کارهای لغو،محافظت براوقات نماز از جمله عوامل عاقبت بخیری و فلاح است

بنابه فرمایش رسول اعظم(ص)داشتن قلب خالص ازایمان وسلیم،گوش شنوای حقایق،چشم بینای عبرت بین،زبان صادق داشتن ا زجمله عوامل فلاح است.

وازجمله موانع رستگاری دراحادیث:

کسی که چهل ساله شودو شراو برخیرش غلبه کندشیطان بین دوچشم اورامی بوسدو می گویداین شخص رستگارنخواهدشد

لذا همیشه خیرخواه بودن،عدم رضایت به ریختن آبروی شخصی،عدم رضایت به تزلزل بنیان خانواده باعث رستگاری خواهدبود

وانجام گناهان درصورت عدم توبه که موجب قساوت قلب می شود.

خطبه دوم:

موضوع اول: نگاه و دیدگاه مقام معظم رهبری(حفظه الله)درخصوص برجام

نکته اول: تقدیرو تشکراز دست اندرکاران توافق هسته ای(ریاست جمهوری،تیم مذاکره کننده،اندیشمندان هسته ای،وزیرخارجه)به علت تشکیل جلسات و زحماتی که درطول سی ماه کشیدند.

نکته دوم:درانجام این معامله هزینه های سنگینی پرداخت شده که بایدمسئولین درگفته ها و نوشته هاوتبلیغات با افکارعمومی صادقانه رفتارکنند و خدای نکرده این عقب نشینی دشمن را لطف جبهه استکبار تلقی نکنند.

نکته سوم: مسئولین پایمردی و مقاومت ملت دربه فرجام رسیدن برجام را نادیده نگیرند چرا که دشمن قصدداردبا تحریمهاملت را عصبانی کنندوکاری کنندمردم ا زنظام و رهبری ناامیدشوندولی مردم ایستادگی کردندودشمن مجبوربه عقب نشینی شد

نکته سوم:بنابرنص صریح قران سوره توبه آیه 11 دشمن اهل خدعه و نیرنگ است و نقض عهدمی کندومواظب این نقابها و لبخندهای دشمن همیشه باشیدکه ازپشت به دولت وملت خنجرنزند.

نکته چهارم:با اجرای برجام مشکل معیشت مردم حل نخواهدشدبلکه بااجرای دقیق اقتصادمقاومتی واتکاء به نیروی درون و منابع کشورمتکی به خودمان باشیم و به دست دشمن چشم ندوزیم.

متاسفانه دولت یازدهم تابه حال  اهتمام جدی دراجرای اقتصادمقاومتی درکشورازخودنشان نداده است چرا که از جمله معایب برجام به حاشیه رفتن این اقتصادمقاومتی و ضربه خوردن امنیت غذایی و کاهش تولیدملی خواهدبودکه بایدمسئولین دولتی بسیارمراقب باشند.

وازجمله محاسن اجرای برجام  توحل نظام پولی مالی ارزی،نوسازی ناوگان حمل و نقل،کاهش هزینه های تولید،تنوع سرمایه گزاری،حضوردربازارهای بین المللی خواهدبود

یک تذکر

با ورود هیئتهای تجاری کشورهای مختلف به کشور اگربه سرمایه گزاری های تولیدی بینجامدویا کالاهای سرمایه ای واردشوددراقتصادکشورموثراست امااگر باعث ورودکالاهای مصرفی به کشورشودضرربه اقتصادمقاومتی خواهدبود.

موضوع دوم:

اهمیت شورای نگهبان به عنوان دیده بان بصیروچشم بینای نظارت برمصوبات مجلس و صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی و مسئول صیانت از قانون اساسی جایگاه مهم قانونی کشوراست

وظیفه این نهادقانونی عمل به احکام شرع بدون اعمال سلیقه و ایستادگی مقتدرانه دربرابر زیاده خواهی قانون شکنان است

دربحث ردصلاحیتها متاسفانه جبهه اصلاحات شروع به اهانت وافترازدن به این نهادقانونی کرده اند و نهضت شکایت راه انداخته اند.

بنابه فرمایش مرحوم امام درسال 60 درجمع نمایندگان مجلس فرمودند: غلط می کنند رآی شورای نگهبان را قبول نکنند قبول نکردن این نهادقانونی دیکتاتوری است و طرفی که این نهادرا قبول نداردمفسدفی الارض است.

نکته انتخاباتی اینکه ملت عزیز نماینده موردنظر را صحیح انتخاب کنندو تااز نفوذعناصر منافق وهمسوی بادشمن به مجلس جلوگیری شود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دفتر امام جمعه شهرستان زاوه

استقرار روحانی در روستاها از مهمترین کارهای فرهنگی درشهرستان است

حجه الاسلام و المسلمین مصطفویان با حضور در نمایندگی تبلیغات با مسئول محترم این اداره دیدار و پیرامون شناسایی جذب و استقرار روحانی درروستاهای شهرستان به تبادل نظر پرداختند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دفتر امام جمعه شهرستان زاوه

تصحیح قرائت و فهم چرایی نماز راهی به سوی تکامل عبداست

حجه الاسلام والمسلمین مصطفویان امام جمعه محترم شهرستان صبح روز سه شنبه با حضور در اداره جهادکشاورزی شهرستان درجمع کارکنان این اداره به ضرورت تصحیح قرائت نماز و فهم و چرایی خواندن نماز به ایرادسخن پرداخته و نسبت به تصحیح قرائت نماز تعدادی از کارکنان اقدام نمودند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دفتر امام جمعه شهرستان زاوه

ناهنجاری طلاق درشهرستان فقط توسط مردم قابل کاهش است

درادامه سلسله فعالتیهای ستاداقامه نماز جمعه عصرروز دوشنبه اعضاء ستادعازم روستای گلسرا شدند

نماز جماعت مغرب و عشاء درمحل مسجدجامع با حضور اهالی روستا به امامت امام جمعه محترم شهرستان اقامه گردید و بعداز نماز ایشان پیرامون دوموضوع به ایرادسخن پرداختند. موضوع اول بیان مختصری از فضائل و مناقب امام حسن عسکری(ع) و موضوع دوم پیرامون معضل مهم طلاق و ارائه راه کار کاهش این ناهنجاری  و نزاعهای بی مورد درشهرستان.

و درپایان اعضاء ستاد به مدیحه سرایی و خواندن اشعاری مناسب پرداختند.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دفتر امام جمعه شهرستان زاوه

بیان احکام فقهی برای بانوان درجلسات ضروریست

جلسه ریحانه النبی(ع)ویژه بانوان درمحل دفترامام جمعه  شهرستان برگزار گردید. دراین جلسه نکات مهمی درباره مهارتهای زندگی(انواع قهر و آسیبهای آن،علل طلاق عاطفی)توسط امام جمعه محترم بیان شد ودرادامه چندحکم شرعی توضیح  و درپایان به  سوالات فقهی بانوان پاسخ داده شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دفتر امام جمعه شهرستان زاوه

با موعظه نیکو قلبها احیا می شود

سومین جلسه ترویج فرهنگ نهج البلاغه امشب درمحل مسجدجامع دولت آباد برگزار گردید.

دراین جلسه امام جمعه محترم شهرستان ابتدا با اشاره مختصر به موضوع لغو تحریمها که مهمترین موضوع امروز بود خاطرنشان کردند،لغوتحریمهاازطریق دیپلماتیک امری مهم و خوشحال کننده است امابایدبدانیم طرف مقابل ما دشمن بدعهد کینه توزانه ای است نباید به اوامیدداشته باشیم وبایدبا اقاتصادمقاومتی کشوررا بیمه و اقتصادایران را بارور کنیم.

درادامه امام جمعه محترم درباره موعظه و نقش آن درتربیت نفوس و احیاء قلبهای بشر به ایرادسخن پرداختند و بهترین موعظه ها را قرآن معرفی کردند. « یاایهاالناس قدجائتکم موعظه من ربکم» و به فرموده حضرت علی(ع)درخطبه 349« اتعضوابمواعظ الله» از جمله این مواعظ که نقش تربیتی داشته و دراصلاح جامعه بسیار موثراست عبارتنداز« اجتنبواکثیرا من الظن» « لایغتب بعضکم بعضا»«لاتجسسوا» «لایسخر»

واشاره کردند به موضع هفته قبل که استادکاظمی نژاد مطرح کرده بودند دربحث اعتدال محبت حضرت علی(ع)،اعتدال در حرف زدن،مصرف کردن،دوستی و دشمنی،مهروقهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دفتر امام جمعه شهرستان زاوه