امام جمعه محترم صبح امروز درجوار مزار بی بی حسنیه تربت حیدریه درجمع مومنین با اشاره به معنای زیارت ، آثار زیارت حضرت رضا(ع) شرط حقیقی زائر به ایرادسخن پرداخته و معصومین (ع) را کهف الوری و غوث اللهفان معرفی نمودند.و عنوان کردند بایدزائر حقیقی عارفا بحق المعصوم باشد.

ایشان بااشاره به فرازهایی از زیارت جامعه کبیره به تبیین شخصیت امام معصوم(ع) پرداختند و قبل از آن پیرامون برکات وقف و لزوم توجه جدی به احکام آن و پیرامون شخصیت رسول گرامی اسلام(ص)نکاتی را یادآور شدند.


اینستاگرام
تلگرامآپارات