حجه الاسلام مصطفویان بعداز اقامه نماز جمعه از نمایشگاه عکس روایت عاشقی که به همت اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان برگزار شده بود، بازدید و از دست اندر کاران برگزاری این نمایشگاه تقدیر و تشکر کردند.