حجه الاسلام والمسلمین مصطفویان ظهرامروز درجمع نمازگزاران و مومنین درمحل مسجدجامع دولت آبادبا اشاره به لزوم وصیت نامه داشتن یک مومن وپرداخت حقوق الهی و مردمی قبل از تقسیم ارث خاطرنشان کردند:شاسیته است هزینه های مراسم ختم و یا مراسم چهلم با مشورت معتمدین وقف کارهای ماندگار برای بهره برداری عامه مردم و مخصوصا مستضعفین شود.

ازجمله افرادی که به این احسان ماندگار عمل کرده خانواده های مرحوم قربانیان بوده که مبلغ ده میلیون تومان را برای خرید تجهیزات اورژانسی به شبکه بهداشت شهرستان اهدا نموده که امروز مورد تقدیر قرار گرفتند.