متن سخنان امروز امام جمعه شهرستان حجه الاسلام و المسلمین مصطفویان درجمع نوعروسان وتازه دامادها در محل اداره بهزیستی

خلاصه ای ازعوامل تحکیم بنیان خانواده:

الف: تقدیر و تشکر کردن زن و شوهراز یکدیگر- ازآنجایی که خدواند سپاس گذار است« ان الله غفورشکور» «شوری/23» و درقبال اعمال عبادی که انجام می دهیم از ما تشکر می کند«هل جزاء الاحسان الا الاحسان»«رحمن/60» وازطرفی امام صادق(ع) می فرمایند: «اشکرمن انعم علیک» برزن و شوهرلازم است از زحمات یکدیگر از جمله آشپزی نظافت میهمان داری تربیت فرزندو..قدردانی و تشکر کنند.

ب:همان طور که قران مجید زن و شوهر را به لباس تشبیه کرده است«هن لباس لکم و انتم لباس لهن»«بقره/187» وخاصیت لباس پوشاندن عیوب وحفظ انسان از سرما و گرماوآلدگی است باید زن و شوهر عیبهای یکدیگر را پوشانده و درتلخی و شیرینی زندگی کنار هم با صفا و صمیمیت زندگی کنند.

ج: عدم زیاده خواهی و چشم و هم چشمی

رسول خدا(ص)می فرمایند در مسائل مادی « انظرالی من هو دونک ولاتنظرالی من هوفوقک»به کسی که از شما پایین تر است نگاه کنید ودرمسائل معنوی« فاستبقوالخیرات» تاروحیه قناعت درشما شکل بگیرد

د: ابراز محبت و علاقه به یکدیگر

رسول خدا(ص) می فرمایند: قول الرجل للمرأه انی احبک لایذهب من قلبها ابدا»

ه:حل مشکل دردرون خانه نه بیرون

و: معنویت گرایی و توجه جدی به انجام واجبات و ترک محرمات

و: احترام به خانواده های یکدیگر