خلاصه ای از متن سخنرانی امروزحجه الاسلام والمسلمین مصطفویان در مسجدصاحب الزمان(عج) دولت آباد

خداوند متعال در سوره اعراف آیه 179 به یکی از مهمترین بیماری های روحی جهان بشریت اشاره نموده وآن بیماری غفلت است. نشانه های انسان غافل عبارتنداز: قلب دارند اما درک نمی کنند چشم دارند اما حقایق را نمی بینند گوش دارند اما معارف را نمی شنود این گونه افراد از چهارپایان هم گمراه ترند.

راه های رهایی از غفلت: ذکر مداوم خدا، پرهیز از هوی پرستی، دوری از تکاثر ، شنیدن پندو موعظه

غفلت از نماز اول وقت، غفلت از دستگیری اقوام و خویشان، غفلت مسئولین از خدمت به مردم و درگیرشدن به  مسائل جناحی و سیاسی،واسطه به جای ضابطه درادارات  از جمله مصادیق غفلت از است.

یک تذکر انتخاباتی : بنده از هیچ شخصی که قصد کاندیدا شدن برای انتخابات مجلس دارد حمایت نمیکنم وظیفه حقیر بیان ملاکهاو معیارهای یک نماینده اصلح برای خدمت به مردم است