جناب آقای صفرنژاد بخشدار جدید بخش مرکزی زاوه با حضور درمحل دفتر امام جمعه با ابیشان دیدار و پیرامون مسائل بخش گفتگو کردند.

دراین دیدار امام جمعه محترم ، توکل برخدا و توسل به ائمه معصومین(ع)، مردم داری،حضوردربین مردم،تلاش جهادگونه برای حل مشکلات بخش،تغامل با مسئولین ادارات را ازجمله عوامل پیشرفت مسئولین عنوان نمودند...

درادامه بخشدار محترم، همت بالا امیدبخشی به مردم تعامل با روحانیون و مسئولین پیگیری معضلات بخش را جزء رسالت خودعنوان نمودند.


اینستاگرام
تلگرامآپارات