با توجه به ضرورت تأسیس حوزه علمیه درشهرستان زاوه  و پیگیریهای انجام شده،درتاریخ 9دی ماه 94 جلسه ای بدین منظور با حضور مسئول  حوز ه های علمیه شهرستانهای حوزه علمیه خراسان جناب آقای رضایی درمحل بیت امام جمعه شهرستان برگزار گردید. قبل از تشکیل جلسه،  امام جمعه شهرستان و جناب آقای رضایی ومعاون فرماندار جناب آقای وفایی نژاد و بعضی از معتمدین شهر از زمین واگذار شده به حوزه علمیه درجنب مصلی و همچنین سوئیتهای  مخصوص  اساتیدکه توسط یکی از خیرین واگذار شده است بازدید به عمل آمد زمین واگذار شده  توسط خیرین جنب زمین مصلی(2000مترمربع) بعلت نبودن درمحدوده خدمات شهری جهت ساخت حوزه علمیه  مورد تأییدقرار نگرفت. و نتیجه اینکه بعلت نبود ساختمان متناسب با آیین نامه حوزه علمیه  برای شروع به کار در پذیرش طلبه،نهایتا قرار براین شد درصورتی که فرماندار و نماینده  محترم  با رایزنی  با استانداری موافقت واگذاری ساختمان بخشداری مرکزی به حوزه علمیه  را به مدت پنج سال ، بگیرند، از مهرماه سال آینده  حوزه علمیه شهرستان  شروع به فعالیت نموده و می تواند طلبه پذیرش نماید.