خطبه اول:

خطیب جمعه شهرستان زاوه حجه الاسلام والمسلمین مصطفویان درخطبه اول  درادامه بحث فلاح و رستگاری به شاخصه های مومن از نگاه قرآن مجید به آیات ابتدایی سوره مومنون اشاره نموده وآیه شریفه «والذین هم عن اللغو معرضون» را تفسیرنمودند.

 لغو یعنی هرکار بی هدف وبی نتیجه که انجام آن فایده دنیوی واخروی برای انسان  ندارد. کارهای مومن بایدباهدف حکیمانه ونتیجه عقلایی انجام شود وبا علو همت و کرامت نفس از پرداختن به کارهای وقت وعمرتلف کن اعراض کند وبه کارهای مهم منطقی بپردازد.

مثلا جوانان عزیز اگروقت گرانبهای خودرا درفضاهای مجازی وشبکه های اجتماعی  و یا بازی های رایانه چندساعت بدون هدف تلف کنند ویا عده ای دربحثهای سیاسی بودن ارتقاء شعوردینی وکسب آگاهی لازم وقت خودرابه بگو مگوهای بی اساس بگزرانند،مرتکب کارلغوشده وبایدازاین افعال اعراض کنند.

خطبه دوم:

موضوع اول: اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری(حفظه الله) دردیدار با ائمه جمعه کشور

نکته اول: اهمیت نماز جمعه به عنوان قرارگاه بصیرت،ایمان، تقوا و اخلاق و قلب و مرکز فرهنگی هر شهر وبهترین فرصت اجتماع برای تبیین حقایق دینی ولزوم قدردانی مردم ومسئولین از این نعمت الهی

 پرداختن به سبک زندگی اسلامی(ازجمله ادب و کتابخوانی و..) وجذب جوانان از راه احساسات و عواطف و حرفهای متقن و متین به سمت این پایگاه و قرارگاه معنوی

 (یک تذکر جدی به مسئولین ) لزوم حضور مسئولین ادارات شهرستان درکنار مردم و صفوف بهم فشرده درمیعادگاه جمعه وتوضیح نماینده دولت درشهرستان درباره علت عدم حضور ویا حضورکم رنگ مسئولین در نماز جمعه شهرستان برای استماع مشکلات ودغدغه ها از لسان خطیب جمعه

نکته دوم : اهمیت انتخابات چند توصیه به نامزدهای انتخاباتی مجلس و خبرگان

اول: عدم تخریب رقیب و له کردن شخصیت افراد  دوم: متوقع نکردن مردم با وعده های پوچ و توخالی   سوم: ممنوعیت سخنرانی و تبلیغات درمجامع عمومی تا زمان مقررقانونی

ویک توصیه به مردم وآن اینکه مردم با بصیرت کامل و از روی آگاهی نامزداصلح را انتخاب کنندبدون داشتن حس ناسیونالیستی و برطبق طایقه گرایی وشایعات موجود

موضوع دوم: علل وعوامل شهادت آیت الله نمر توسط حکام صفاک ودیکتاتور آل سعود

نکته اول: آل سعودبا حمایت مالی و پولی انگلیس وبا قتل و عام وحشیانه مردم سرزمین حرمین شریفین را غصب کرده و مردم  و کشوررا مالک خودمی داندوهیچ عالم دینی چه شیعه چه سنی وچه مردم عادی حق انتقاد واعتراض راندارد والا به جرم خروج برحاکم به اعدام محکوم می شود

نکته دوم: آیت الله شیخ نمر ده سال قبل دستگیرشدوعلت آن این بودکه دربحرین به آل سعود گفته بود قبرستان بقیع را ساماندهی کنیدوشیعیان عربستان را به رسمین بشناسید بعداز برگشت به جرم چنین درخواست منطقی بازداشت شد دوسال بعدهم به بهانه واهی تحریک شیعیان برعلیه حکومت مرکزی بازداشت شد وبالاخره مطالبه ایشان درخطبه ها و سخنرانی ها به عنوان رهبر شیعیان این بود که آل سعود از وهابیت خبیث حمایت نکند حکام سعودی تبعیض و نابرابری و خشونت را کنار بگزارند.

نکته سوم: اهداف شهادت شیخ نمر  اول: حکام سعودی با این کارنابخردانه و خباثت آمیز قدرت خودرا برای مخالفان به نمایش بگذارند

دوم: ا زتبدیل شدن ایشان یه سیدحسن نصرالله عربستانی هراس داشتندکه مبادا توطئه های عربستان را خنثی کندومردم را بیدار نماید

سوم: لکه دار کردن شخصیت آیت الله نمر به اتهام تروریست بودن و تحریک مردم به مبارزه مسلحانه

ایجادتفرقه فرقه گرایی طایفه ای  ومذهبی بین اهل سنت و شیعیان

نکته چهارم: قطع روابط دیپلماتیک با ایران به بهانه حمله به سفارت عربستان در تهران و ایران
 که درحقیقت با این اقدام عجولانه قصددارد دردنیای اسلام با هوچی کری و شانتاژسیاسی و جار و جنجال و تنش زایی خودرا مدعی جلوه دهد و ایران را متهم وقابل پیگیر یدر مجامع بین المللی

نکته پنجم:جنایات ال سعود غیراز شهادت شیخ نمر  حملات 9ماهه به یمن و کشتن هفت هزار نفر انسان بیگناه، پرورش و تربیت وهابیت خبیث،کاهش قیمت نفت به 30دلار برای ضربه زدن به ایران،آواره کردن چندمیلیون نفر درعراق و سوریه توسط داعش وهابی،قربانی کردن بیش از 7هزار حاجی درمنا،حادثه فرودگاه جده و سقوط جرثقیل

نکته ششم: محکومیت این اقدام ددمنشانه و بشارت به اینکه خون شهدای مظلوم شیعه دودمان ال سعودرا به بادخواهدداد و همان بلایی که سرصدام آمددقیقا همین سرنوشت برای ال سعود رقم خواهدخورد و طومار ننگین آل سقوط برچیده خواهدشد.انشاءالله