ریاست محترم اداره آبفای شهردولت آباد جناب آقای مهندس کیوان دردیدار با امام جمعه شهرستان پیرامون آب و مشکلات موجوددراین موضوع به تبادل نظر پرداختند

دراین دیدار پیرامون چگونگی خدمت رسانی بهتر به مردم شریف دولت آباد از جمله تعامل مردم با این اداره،پرهیز از تخریب غیرمنطقی افراد،لزوم آگاهی بخشی به مردم درجهت استفاده بهینه از این نعمت الهی،پرهیز از اسراف و شکر عملی نعمتهای الهی به گفتگو پرداختند...

جدی گرفتن بحران آب،قناعت و دوری از اسراف،و استفاده بجا و بهینه موجب خدمت رسانی بهتر خواهدشد.


اینستاگرام
تلگرامآپارات