امام جمعه محترم در جلسه قران درجمع تلات کنندگان کلام الهی با اشاره به تأثیرمثبت الفاظ قران دردلها و قلبها خاطر نشان کردند: عده ای به بهانه عدم فهم الفاظ عربی قران و ادعیه ازآن دوری کرده و تلاوت نمی کنند این تفکر اشتباه باعث دوری از منبع نور و گرفتاری درباتلاق جهل است

کلام خداوندو ائمه معصومین نوراست و در هر نطقه ظلمانی نور بتایدآنجا را روشن می کند قلبو دل ماهم براپر گناهان و کارهای روزمره مکدر شده و سیاه می شود لذابایدباتلاوت و تدبروعمل به این آیات نورانی دلها را جلاداد و کمال استفاده را برد


اینستاگرام
تلگرامآپارات