دفتر امام جمعه شهرستان زاوه

پایگاه اطلاع رسانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جشن عروسی» ثبت شده است

برگزاری مراسم جشن عروسی سالم وبدون موسیقی بایدنهادینه شود

به منظور نهادینه کردن سنت حسنه برگزاری مراسم جشن عروسی سالم وبدون موسیقی  اعضاء ستادنماز جمعه و کانون مداحان  با همراهی امام جمعه محتر م شهرستان  درمراسم عروسی روستای صفی آباد شرکت کردند.

این مراسم با اقامه نماز جماعت مغرب وعشاء شروع وبعداز نماز دونفراز مداحان کانون  مدیحه سرایی نموده و درادامه شرکت کنندگان از سخنرانی امام جمعه محترم بهره مندشدند.

خلاصه سخنان ایشان:

اسلام به شادبودن  و شادکردن مومن سفارش زیادی کرده است

شادی و نشاطی که به قیمت مسخره کردن،متلک گفتن،لطیفه خارج از نزاکت باشد نه تنهاشادی حقیقی نیست بلکه معصیت است

استفاده از موسیقی لهوی وحرام،رقاصی درمراسم عروسی به بهانه شادبودن  یکی از ناهنجاریها و منکرات است که بایدباآن مقابله کرد.

برگزاری مراسم جشن عروسی با مدیحه سرایی وسلام و صلوات سنت حسنه است

مهرالسنه حضرت زهرا (س)پانصددرهم بوده که به قیمت امروزی می شود 12تا15 میلیون تومان پس چرا مهریه دختران امروزی جامعه خلاف این است.

جهیزیه سنگین نه تنها خوشبختی نمی آورد بلکه منجربه دعوا وناراحتی درجهت نگه داری از آنها توسط زوجین خواهدبود

روستای صفی آباد بایدبا همکاری روحانیون این روستا به قطب فرهنگی تبدیل شود ومراسم عروسی امشب الگویی برای بقیه جوانان درسطح شهرستان است۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دفتر امام جمعه شهرستان زاوه

ساماندهی مراسم عروسی یکی از کارهای فرهنگی است

امام جمعه شهرستان درجمع مردم صفی آباد بعداز اقامه نماز ظهرو عصر به دونکته مهم اشاره کردند:

نکته اول: اهتمام معتمدین وروحانیون و فضلای این روستا درجهت تبدیل این روستا به قطب فرهنگی والگویی شدن برای تمام سطح شهرستان
به اذعان تمام مردم و مسئولین یکی از منکرات و ناهنجاریهای شهرستان، برگزاری مراسم جشن عروسی ناسالم و سرتاسرمعصیت با اسراف و تبذیر فراوان است که اگرتمام معتمدین این روستا بامدیریت فضلاوروحانیون که دراقصی نقاط کشور به عنوان محصل،استادحوزه،امام جمعه،شاغل درحال فعالیت هستند با تعامل یکدیگر برای ساماندهی این مراسم به سمت اسلامی کردن ودرعین حال شادو بانشاط بودن قدم بردارندومرام نامه ای تنظیم نمایندکه تمام مردم به ان پایبندباشند،می توانند این روستارا به قطب فرهنگی تبدیل نمایند.
🌷نکته دوم: درموضوع انتخابات به کاندیداهایی به روستاها رفت وامدمی کنند ودرجلسات خانگی ودرجمع مردم وعده های دروغین  می دهند ویا رقبای خودرا تخریب می کنندوهمچنین درموضوع فتنه 88 ساکتندویا محکوم نمی کنند به هیچ عنوان اعتمادنکنیدچراکه این افرادصلاحیت نماینده مجلس بودن راندارد.به فردی که انقلابی،متدین،صالح،معتقدبه ارمانهای نظام ورهبری باشد با مشورت وانتخاب صحیح رأی بدهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دفتر امام جمعه شهرستان زاوه