حجه الاسلام و المسلمین مصطفویان درخطبه اول این هفته درادامه بحث فلاح و رستگاری ازمنظر قران و عترت دراین هفته به نکات زیراشاره کردند

طبق نص صریح قران ایمان واقعی،خضوع درنماز،اعراض از کارهای لغو،محافظت براوقات نماز از جمله عوامل عاقبت بخیری و فلاح است

بنابه فرمایش رسول اعظم(ص)داشتن قلب خالص ازایمان وسلیم،گوش شنوای حقایق،چشم بینای عبرت بین،زبان صادق داشتن ا زجمله عوامل فلاح است.

وازجمله موانع رستگاری دراحادیث:

کسی که چهل ساله شودو شراو برخیرش غلبه کندشیطان بین دوچشم اورامی بوسدو می گویداین شخص رستگارنخواهدشد

لذا همیشه خیرخواه بودن،عدم رضایت به ریختن آبروی شخصی،عدم رضایت به تزلزل بنیان خانواده باعث رستگاری خواهدبود

وانجام گناهان درصورت عدم توبه که موجب قساوت قلب می شود.

خطبه دوم:

موضوع اول: نگاه و دیدگاه مقام معظم رهبری(حفظه الله)درخصوص برجام

نکته اول: تقدیرو تشکراز دست اندرکاران توافق هسته ای(ریاست جمهوری،تیم مذاکره کننده،اندیشمندان هسته ای،وزیرخارجه)به علت تشکیل جلسات و زحماتی که درطول سی ماه کشیدند.

نکته دوم:درانجام این معامله هزینه های سنگینی پرداخت شده که بایدمسئولین درگفته ها و نوشته هاوتبلیغات با افکارعمومی صادقانه رفتارکنند و خدای نکرده این عقب نشینی دشمن را لطف جبهه استکبار تلقی نکنند.

نکته سوم: مسئولین پایمردی و مقاومت ملت دربه فرجام رسیدن برجام را نادیده نگیرند چرا که دشمن قصدداردبا تحریمهاملت را عصبانی کنندوکاری کنندمردم ا زنظام و رهبری ناامیدشوندولی مردم ایستادگی کردندودشمن مجبوربه عقب نشینی شد

نکته سوم:بنابرنص صریح قران سوره توبه آیه 11 دشمن اهل خدعه و نیرنگ است و نقض عهدمی کندومواظب این نقابها و لبخندهای دشمن همیشه باشیدکه ازپشت به دولت وملت خنجرنزند.

نکته چهارم:با اجرای برجام مشکل معیشت مردم حل نخواهدشدبلکه بااجرای دقیق اقتصادمقاومتی واتکاء به نیروی درون و منابع کشورمتکی به خودمان باشیم و به دست دشمن چشم ندوزیم.

متاسفانه دولت یازدهم تابه حال  اهتمام جدی دراجرای اقتصادمقاومتی درکشورازخودنشان نداده است چرا که از جمله معایب برجام به حاشیه رفتن این اقتصادمقاومتی و ضربه خوردن امنیت غذایی و کاهش تولیدملی خواهدبودکه بایدمسئولین دولتی بسیارمراقب باشند.

وازجمله محاسن اجرای برجام  توحل نظام پولی مالی ارزی،نوسازی ناوگان حمل و نقل،کاهش هزینه های تولید،تنوع سرمایه گزاری،حضوردربازارهای بین المللی خواهدبود

یک تذکر

با ورود هیئتهای تجاری کشورهای مختلف به کشور اگربه سرمایه گزاری های تولیدی بینجامدویا کالاهای سرمایه ای واردشوددراقتصادکشورموثراست امااگر باعث ورودکالاهای مصرفی به کشورشودضرربه اقتصادمقاومتی خواهدبود.

موضوع دوم:

اهمیت شورای نگهبان به عنوان دیده بان بصیروچشم بینای نظارت برمصوبات مجلس و صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی و مسئول صیانت از قانون اساسی جایگاه مهم قانونی کشوراست

وظیفه این نهادقانونی عمل به احکام شرع بدون اعمال سلیقه و ایستادگی مقتدرانه دربرابر زیاده خواهی قانون شکنان است

دربحث ردصلاحیتها متاسفانه جبهه اصلاحات شروع به اهانت وافترازدن به این نهادقانونی کرده اند و نهضت شکایت راه انداخته اند.

بنابه فرمایش مرحوم امام درسال 60 درجمع نمایندگان مجلس فرمودند: غلط می کنند رآی شورای نگهبان را قبول نکنند قبول نکردن این نهادقانونی دیکتاتوری است و طرفی که این نهادرا قبول نداردمفسدفی الارض است.

نکته انتخاباتی اینکه ملت عزیز نماینده موردنظر را صحیح انتخاب کنندو تااز نفوذعناصر منافق وهمسوی بادشمن به مجلس جلوگیری شود.