حجه الاسلام و المسلمین مصطفویان با حضور در نمایندگی تبلیغات با مسئول محترم این اداره دیدار و پیرامون شناسایی جذب و استقرار روحانی درروستاهای شهرستان به تبادل نظر پرداختند