حضورحجه الاسلام و المسلمین مصطفویان امام جمعه شهرستان درجمع دانش اموزان مدرسه شبانه روزی حاج آخوندملاعباس درروستای کاریزک ناگهانی همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء وانجام پرسش و پاسخ  پیرامون احکام فقهی و مسائل سیاسی همچون وظایف شورای نگهبان،مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس و چندتذکرکلیدی پیرامون  لزوم تعلیم آداب اسلامی همچون آداب معاشرت،آداب دوست یابی،آداب سخن گفتن،آداب نشستن خوردن خوابیدن وبیان چندفضیلت از مرحوم حاج آخوندملاعباس تربتی.