درادامه سلسله فعالتیهای ستاداقامه نماز جمعه عصرروز دوشنبه اعضاء ستادعازم روستای گلسرا شدند

نماز جماعت مغرب و عشاء درمحل مسجدجامع با حضور اهالی روستا به امامت امام جمعه محترم شهرستان اقامه گردید و بعداز نماز ایشان پیرامون دوموضوع به ایرادسخن پرداختند. موضوع اول بیان مختصری از فضائل و مناقب امام حسن عسکری(ع) و موضوع دوم پیرامون معضل مهم طلاق و ارائه راه کار کاهش این ناهنجاری  و نزاعهای بی مورد درشهرستان.

و درپایان اعضاء ستاد به مدیحه سرایی و خواندن اشعاری مناسب پرداختند.