امام جمعه شهرستان به همراه اعضاء ستاداقامه نماز جمعه امشب در محل مسجد روستای برزو حضور به هم رسانده و نماز مغرب و عشاء را اقامه نمودند.

بعداز اقامه نماز به اتفاق اهالی درمراسم عروسی یکی از جوانان روستا حاضرشده و به علت برگزاری مراسم شادی اسلامی (بدون موسیقی)با مداحی دونفراز اعضاء ستاد و کانون مداحان  ازایشان تشکر و لوح تقدیراز طرف ستاد تقدیم کردند.

برگزاری چنین مراسمات شادی بدون گناه با  تشویق امام جمعه محترم واعضاء ستاد می تواند سبک زندگی ومراسم جشن دینی را در شهرستان نهادینه نماید.