دفتر امام جمعه شهرستان زاوه

پایگاه اطلاع رسانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «موعظه» ثبت شده است

با موعظه نیکو قلبها احیا می شود

سومین جلسه ترویج فرهنگ نهج البلاغه امشب درمحل مسجدجامع دولت آباد برگزار گردید.

دراین جلسه امام جمعه محترم شهرستان ابتدا با اشاره مختصر به موضوع لغو تحریمها که مهمترین موضوع امروز بود خاطرنشان کردند،لغوتحریمهاازطریق دیپلماتیک امری مهم و خوشحال کننده است امابایدبدانیم طرف مقابل ما دشمن بدعهد کینه توزانه ای است نباید به اوامیدداشته باشیم وبایدبا اقاتصادمقاومتی کشوررا بیمه و اقتصادایران را بارور کنیم.

درادامه امام جمعه محترم درباره موعظه و نقش آن درتربیت نفوس و احیاء قلبهای بشر به ایرادسخن پرداختند و بهترین موعظه ها را قرآن معرفی کردند. « یاایهاالناس قدجائتکم موعظه من ربکم» و به فرموده حضرت علی(ع)درخطبه 349« اتعضوابمواعظ الله» از جمله این مواعظ که نقش تربیتی داشته و دراصلاح جامعه بسیار موثراست عبارتنداز« اجتنبواکثیرا من الظن» « لایغتب بعضکم بعضا»«لاتجسسوا» «لایسخر»

واشاره کردند به موضع هفته قبل که استادکاظمی نژاد مطرح کرده بودند دربحث اعتدال محبت حضرت علی(ع)،اعتدال در حرف زدن،مصرف کردن،دوستی و دشمنی،مهروقهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دفتر امام جمعه شهرستان زاوه

نهج البلاغه میراث گرانبهای شیعه نبایدمهجورباشد

اولین جلسه ترویج فرهنگ نهج البلاغه با سخنرانی حجه الاسلام والمسلمین مصطفویان درمحل مسجدجامع دولت آبادبا حضور مومنین برگزار گردید.خلاصه سخنان امام جمعه محترم دراین جلسه:

نهج البلاغه به عنوان ارزشمندترین میراث حضرت علی(ع) و گرانبهاترین گنج معنوی دراختیارشیعه قرار دارد

یکی از موضوعات مهم درنهج البلاغه موعظه است حضرت علی(ع)درنامه 31نهج البلاغه می فرماید:« احی قلبک بالموعظه» همانگونه که جسم انسان به غذانیاز دارد روح ودل انسان هم به غذا نیاز دارد اما غذای جسم با غذای روح متفاوت است.

با تغذیه روح دل آسمانی و ملکوتی می شودولی با تغذیه جسم انسان سنگین می شودوبه زمین می چسبد.دل فقط مخصوص ادم است ولی شکم مشترک بین انسان و حیوانات است پس مهم پرداختن به دل است با موعظه های معنوی.

سرمایه گزاری برای پرورش روح چیزی مال را کم نمی کند حضرت علی(ع)درحکمت196می فرماید: لم یذهب من مالک ماوعظک»

واعظ یا درونی است که همان عقل و وجدان و فطرت است و یا واعظ بیرونی است همانند مرگ،دنیا،عبرت و تجربه،قران،

موعظه درصورتی موثراست که طرف پندپذیرباشد و دل پاک داشته باشدو اراده قوی داشته باشد چراکه پذیرش موعظه به اجبار ممکن نیست

دوموعظه ازنهج البلاغه

حکمت10:بامردم چنان معاشرت کنیدکه وقتی مردید مردم برشما بگریند وتازمانی که زنده هستید به شمامهربورزند

حکمت381: تاوقتی سخن نگفته ای سخن دربندتوست وچون سخن گفتی تواسیرکلام هستی همانطورکه مواظب پول هستی مواظب زبانت باش.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دفتر امام جمعه شهرستان زاوه