درشام غریبان رحلت رسول گرامی اسلام (ص) و امام مجتبی(ع) حجه الاسلام مصطفویان درجمع نمازگزاران در مسجدجامع دولت آبادضمن ایرادسخنرانی  با اشاره به تفکرات انحرافی وهابیت خبیث پیرامون توسل و زیارت معصومین(ع)این تفکرات را مخالف قران و عترت دانسته وافزودند:

آیه شریفه وابتغوا الیه الوسیله مربوط به توسل و زیارت معصومین(ع) است و اینکه مردم به آب وضوی پیغمبر(ث) تبرک می جستند و همچنین چشمان مبارک حضرت یعقوب با استشمام پیراهن یوسف شفا پیداکرد، و دهها مورد دیگر دال برلزوم توسل است از طرفی ما شیعیان معتقدیم معصومین مستقلا از خود قدرتی ندارندو هرچه که از علم و قدرت و معجزه و.. دارند باذن خداست. ادامه بحث امشب درمسجدجامع ایرادخواهدشد