امام جمعه شهرستان حجه الاسلام والمسلمین مصطفویان امشب درجمع مومنین مسجدجامع دولت آباد پیرامون مسأله اعتقادی مهم سوالات قبر،شبهات وفشار قبر  به ایراد سخن پرداختند. ایشان با اشاره به روایات معصومین(ع)سوال قبررا غیرقابل انکاردانسته ودرباره چگونگی سوالات و جواب آنها و چندنمونه از عوامل فشارقبررا تبیین کردند.

درادامه با بهره گیری از آموزه های دینی ایشان یادآور شدند باورها و اعتقادات مستحکم باعث دستگیری انسان درعالم قبر و برزخ و قیامت می شود واز همین الان انسان می تواندتشخیص دهد فشارقبر داردیاندارد. این بحث درشبهای آینده  ادامه خواهدد داشت.