حجه الاسلام و المسلمین مصطفویان امام جمعه شهرستان با حضور در جلسه کانون معرفت مسجدصاحب الزمان(ع) دولت اباد درجمع بانوان اتاق تجربه پیرامون الزامات خانواده صمیمی به ایرادسخن پرداختند.

خلاصه نکات مطرح شده دراین جلسه عبارتنداز:

وظیفه تمام مسئولین نظام حفظ و تثبیت بنیان خانواده است

ازجمله عوامل پایداری و استحکام خانواده  تحسین توانمندیهای زوجین توسط یکدیگر، عدم تصمیم گیری هنگام عصبانیت و کنترل خشم،عدم تحقیر طرفین چه درحضور جمع وچه غیرآن،احترام متقابل زوجین با استفاده از الفاظ شیرین،

درپایان جلسه امام جمعه شهرستان به سوالات احکام بانوان پاسخ داده و چندمشاوره خانواده گی انجام دادند.