اعضای هیأت امنای مسجد جامع شهر دولت آباد درمحل دفتر با امام جمعه شهرستان دیدار و پیرامون مسجدبه گفتگو و ارائه تجربیات و تبادل نظرپرداختند

دراین دیدار امام جمعه محترم درجهت رونق بخشی و ابادانی مساجد، تشویق مردم به مشارکت ، ایجادوقف عام و بروز کردن اجاره های موقوفات مساجداز جمله عوامل دانستند...


اینستاگرام
تلگرامآپارات