امام جمعه محترم شهرستان درجمع مومنین درمحل مسجدجامع دولت آباد با اشاره به آیه 56 سوره مبارکه احزاب و تفسیراین آیه صلوات خداوندو فرشتگان را نزول رحمت و صلوات مومنین را طلب رحمت عنوان کرده و اشاره کردند شرط مسلمانی تسلیم محض بودن دربرابر فرمایشات پیغمبر اکرم(ص)است.

ایشان درادامه با ذکر فضیلت ثواب صلوات این ذکر ملکوتی و معنوی را باعث آمرزش گناهان نورانیت قلوب سنکینی میزان درقیامت استجابت دعا رفع مشکلات برشمردند.


اینستاگرام
تلگرامآپارات